Construcció

Construeixo instruments per encàrrec, personalitzats i de manera artesanal al meu taller.

Instruments artesanals 100%

El procés de construcció de cadascun dels meus instruments comença amb l'elaboració de plànols i dibuixos a partir del meu model propi. Dibuixo la voluta a mà per a cada instrument, cosa que es tradueix en una peça única cada vegada. Selecciono les fustes pel seu tall òptim i les treballo amb tècniques tradicionals. Faig servir un vernís cuinat al taller amb resines i essències naturals i amb una recepta pròpia que he anat variant fins a aconseguir els matisos de color i textura que defineixen els meus instruments. Els accessoris de fusta (cordal, pont, celletes...) estan dissenyats i construïts especialment per a cada instrument, amb models propis i responent a qüestions de la física del so i no només a criteris estètics. El muntatge final el realitzo amb el client.

Tots aquests passos culminen en un instrument únic, personal i amb un caràcter indiscutibles.

Recerca/tradició

Entenc la luteria com un ofici en el que recerca i tradició van de la mà. Els instruments dels ss. XVII i XVIII, ens ensenyen com en la tradició artesanal de l'època, cada lutier construïa amb els seus propis models i cercava el seu propi estil. Formaven part d'una escola, que els portava a crear unes formes estilístiques i constructives comunes, però sempre amb certa llibertat personal. Així entenc jo el meu ofici. M'inspiro en l'escola de Brescia, que admiro pel resultat sonor i estètic dels seus instruments, per a crear els meus propis models. I de la mateixa manera, investigo amb les eines i coneixements del s. XXI per a desenvolupar aquests models així com els accessoris (pont, cordal...) amb l'objectiu d'aconseguir uns resultats sonors cada vegada millors.

Com sonen?

Els meus instruments tenen un estil i unes característiques comunes tant estètiques com sonores. Pel que fa al so, tenen una gran homogeneïtat en tots els seus registres. Ja sigui en el registre més greu, com el més agut o en els intermedis, es pot reconèixer el mateix timbre i presència de l'instrument, la qual cosa permet una gran versatilitat a l'intèrpret a l'hora d'aconseguir els diferents matisos desitjats. El timbre podríem definir-lo com a rodó, carnós i vellutat, alhora que clar i precís. Així mateix, són instruments que destaquen per la seva comoditat a l'hora de tocar-los.

Personalització

La personalització inclou tant els aspectes tècnics, com poden ser la mida o el número de cordes.., com aspectes sonors. Conèixer el músic per a saber quin tipus de música interpreta, quin és el seu ideal de so, quines tècniques fa servir o quins gustos i preferències té, és essencial per a poder desenvolupar el projecte del que acabarà sent el seu instrument.

Garantia

Encarregar-me un instrument, vol dir estar segur que l'ajustarem conjuntament amb el client fins que aquest quedi totalment satisfet amb el que s'endú a casa, que ha de ser una eina que farà servir durant molt de temps. Junts acabarem de perfilar els matisos del so, de les sensacions al tocar, creant així una relació a 3 (client-instrument-lutier) única i duradora. Restaré atent a l'evolució de l'instrument al llarg dels anys, fent créixer, així, aquesta relació a tres. La meva vinculació amb els instruments és de per vida, vagin on vagin, un cop han marxat del taller.
Imatges de la construcció de dues violes bessones Gasparo da Salò.


Teaser del documental de l'Alberto Bougleux sobre la construcció d'un contrabaix.